Nothing Dissolve(s) To

NOTHING DISSOLVE(S) TO

 

Pannrummet i det nedlagda pappersbruket Papyrus i Mölndal, blev konsthall under GIBCA 2015. Platsens historia och dolda berättelser återväcktes i föreställningen.

CARMEN OLSSONS dans ger liv åt känslor och berättelser

som finns gömda på platsen, i cirkeln och musiken.

 

ÅSA HERRGÅRD, konstnär, gjorde den gula cirkeln, som svävad likt ett infångat minne just över det smutsiga, slitna golvet.

 

 

DAN FRÖBERGS ljudkomposition, fyllde sprickor och graffiti,

från golvet och ända upp till de spruckna fönstren.

NOTHING DISSOLVE(S) TO

 

The boiler room in the abandoned paper mill Papyrus in Mölndal, became an art venue during GIBCA 2015, Gothenburg International Biennial for Contemporary Art.

The history of the site and its hidden stories were

revived in the performance.


CARMEN OLSSON’s dance reveals emotions and stories hidden at the site, in the circle and the music.

 

ÅSA HERRGÅRD, artist,  made the yellow circle, which hoavered like a trapped memory just above the dirty, worn out floor.

 

DAN FRÖBERG, composed the music, which filled the space, from the floor up to the broken windows.


 


foto/photo Åsa Herrgård & Daniel Vaktnäs