Between Beat and Blue

foto Patrik Gunnar Helin

foto och collage zeppaart.com

BETWEEN BEAT AND BLUE

 

see saw

             rises

falls

still beyond

 

Att vilja och samtidigt inte vilja, att längta efter, men inte vilja de förändringar det för med sig, att tänka en sak, men känna en annan. Kan man se och uppleva förändring på ett annat sätt, från en annan plats? I motstridiga känslor driver jag på och håller tillbaka, står stilla och fortsätter framåt. 

 

CARMEN OLSSON – dans och koreografi. Carmen har utvecklat ett egensinnigt konstnärligt uttryck. Hennes svensk-spanska arv reflekteras och genomsköljs i ett möte med buto och olika aspekter av japansk kultur.

HARALD SVENSSON – musik, elektroniskt bearbetad komposition

KARIN NAKAGAWA – musik, 25-strängad Japansk Koto 

VIKTOR WENDIN – ljus

 

Premiär 2016, 3:e våningen, Göteborg

 

Med stöd av Konstnärsnämnden, Region Västra Götaland, Göteborgs Stad Kultur och Regionteater Väst

Publiken sagt om Between Beat and Blue:

”Om livet som livet. Med sin bräcklighet och styrka. Med sina möjligheter och tillkortakommanden. Rädsla och mod.”

 

”Varje stund bjöd Du på en ny balanserad komposition för ögat.”

 

”Vilken styrka och vilken skörhet. Kontrasterna var otroliga”

 

”Din dans är så skulptural – man glömmer nästan bort att det är en människokropp när man följer hur rörelsen tar form.”

photo Patrik Gunnar Helin

photo and collage  zeppaart.com

BETWEEN BEAT AND BLUE

 

see saw

             rises

falls

still beyond

 

To desire and at the same time dismiss, to long for but not wanting the changes it brings, to think one thing but feel another. Can one see and experience change in a different way, from a different place? In conflicting emotions, I push forward and hold back, I stand still and keep moving.

 

CARMEN OLSSON - dance and choreography. Carmen has developed a strong and sensitive artistic expression. Her Swedish-Spanish heritage is reflected and rinsed in a meeting with buto and different aspects of Japanese culture.

HARALD SVENSSON – music, computer generated composition.

KARIN NAKAGAWA – music, 25-string Koto.

VIKTOR WENDIN - light

 

Première 2016, 3:e våningen, Gothenburg, Sweden

 

Produced with support from The Swedish Arts Grants Committee, Region Västra Götaland, Göteborgs Stad, Regionsteater Väst

The audience about Between Beat and Blue:

“About life as life. With its fragility and strength. With its possibilities and shortcomings. Fear and courage.”

 

“Every moment, you offered the eye a new balanced composition.”

 

“Your dance is really sculptural - one almost forgets that it's a human body when following how the movement takes shape.”

 

“What strength and what fragility. The contrasts were incredible!”