Clouddust

foto Göran Gustafsson

CLOUDDUST

 

Wisp of sand am I –

haze

wherein the senses lay

 

"Är jag bara ett virvlande moln av damm, eller är det bara där mina sinnen bor?

Alla tankar och känslor som jag bär, är det jag? Finns det något bortom?

Kraften i mitt väsen söker ny form, nytt liv."

 

I Clouddust är Carmens dans ett spår av skrikande för frigörelse ur tidens makt, ett graverande i granit av människans djupa börda.

 

CARMEN OLSSON – dans & koreografi

HENJASAJ N. KODA – scenografi & kostym

HARALD SVENSSON – musik

BJÖRN NILSSON – ljus

 

Premiär 2010, Pustervik teater, Göteborg

 

Med stöd av Kulturrådet, Pustervik teater, Danskontoret, Västra Götalandsregionen och NorrlandsOperan.

Foto: Göran Gustafsson  

”Lika omöjligt som det är att hindra sand från att tränga in, lika omöjligt är det att värja sig mot gestalten på scenen.”

- nummer.se

 

”I en alltmer gränslöst flytande scenkonst är Clouddust en på samma gång uråldrig som aktuell och angelägen nutidskommentar.”

- Västerbotten-Kuriren

 

”Med enorm precision, minimalistiska rörelser och okonstlad närvaro fångar hon sin publik.”

- Västerbottens folkblad

 

”Öppnar en reva till det obeskrivbara.”

- Bohusläningen

 

”...skarpskuret butostycke.”

- Göteborgs-Posten

foto Göran Gustafsson

CLOUDDUST

 

Wisp of sand am I –

haze

wherein the senses lay

 

Am I nothing but a swirling cloud of dust, or is it just where my senses dwell?

All thoughts and feelings that I carry is that me? Is that my mind?

Is there something beyond?

The power of my being is searching for new form, new life.

 

"In Clouddust Carmen’s dance is a trace of screaming for liberation from the power of time, an engraving in granite, of man's deep burden."

 

CARMEN OLSSON – dance & choreography

HENJASAJ N. KODA – scenography & costume

HARALD SVENSSON – music

BJÖRN NILSSON – light

 

Première 2010, Pustervik theatre, Gothenburg, Sweden

 

Produced with support from The Swedish Arts Council, Pustervik theatre, Danskontoret, Västra Götalandsregionen and NorrlandsOperan.   

Photo: Göran Gustafsson

"As impossible as it is to prevent sand from entering, it is to resist the figure on stage."

- nummer.se”With an increasingly boundless floating stage art, Clouddust is both ancient and at the same time a current and urgent contemporary comment.”

- Västerbotten-Kuriren


"With immense precision, minimalist movements and natural presence, she captures her audience."

- Västerbottens folkblad


"Opens a tear to the indescribable."

- Bohusläningen


“… sharp buto piece.”

- Göteborgs-Posten