Skymningens handske

SKYMNINGENS HANDSKE

– en beröring i puls över kosmos

 

ett samspel med sin egen skygga av tillit och tvivel

som en stare i tyngdlöshetens virvlar

steg efter steg på nektars yta

 

CARMEN OLSSON – dans & koreografi

H N KODA – scenografi & kostym

JENS FRIIS-HANSEN  – musik

PETER TEGNÉR – musik

BJÖRN NILSSON – ljus

 

Premiär 2006, Pustervik teater, Göteborg

 

 

Producerad med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.


Foto: H. N. Koda, Jerry Williams

”Carmen Olssons dans är ett tillstånd av lycka manifesterat i hela kroppen. Hon sprider känslan direkt till åskådaren, jag andas på ett annat sätt när jag lämnar salongen.”

– Göteborgs-Posten, Lis Hellström Sveningson

TWILIGHT’S GLOVE

– a caressing heartbeat across the cosmos

 

being with my own shadow of doubt and confidence

like a starling in swirling weightlessness 
step after step on a lake of nectar

 

CARMEN OLSSON – dance & choreography

H N KODA – set design & costume

JENS FRIIS-HANSEN – music

PETER TEGNÉR – music

BJÖRN NILSSON – lighting

 

Première 2006, Pustervik theatre, Gothenburg, Sweden

 

 

Produced with support from the Swedish Arts Council and the Swedish Arts

Grants Committee.


Photo H. N. Koda, Jerry Williams

“Carmen Olsson’s dance is a state of happiness, totally manifested in a human body. She implants this feeling directly into her audience; when I leave the theatre I am no longer breathing in the same way as when I entered.”

– Göteborgs-Posten, Lis Hellström Sveningson