Under asp

UNDER ASP

– en smak av blå vibrering

 

En utmaning mot ljusets kraft,

med närvaro i minsta andning.

 

Carmen har skapat en personlig stil av buto, i vilken varje rörelse präglas av behärskning, perfektion och djupa innebörder. Stämningen i Under asp är meditativ, nästan sakral ochCarmens dans är koncentrerad och stark.

 

CARMEN OLSSON – dans & koreografi

H. N. KODA – scenografi & kostym

HARALD SVENSSON – musik

ERIK WEIDERSHEIM-PAUL – ljus

 

Premiär 2004, Dansens Hus, Stockholm

 

Producerad med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Foto: Göran Gustafsson

”Under Asp är en meditativ, existentiell resa, raffinerat och sparsmakat iscensatt och utförd med imponerande kontroll.”

– Svenska Dagbladet

 

”Carmen Olsson vandrar på rörelsens skarpaste egg”

– Göteborgs-Posten

 

”Carmen Olssons rörelsespråk är helt hennes eget. Tillsammans med ljus och musik skapar det i Under asp en känsla av att tiden stannat, samtidigt som hon reser genom årmiljoner av livets utveckling. Trots sin avslappnade stämning har föreställningen närmast en knock-out effekt i påträngande intensitet.”

– Bohusläningen

IN SHADE OF ASPEN

a taste of blue vibration

 

A challenge to the power of light,

with presence in the smallest breath.

 

Carmen Olsson has developed a totally individual style of Butoh in which every movement is hallmarked by perfection, self-control, and deep implications. The atmosphere in In shade of aspen is meditative, almost sacrosanct, and Carmen’s dance is concentrated and intense.

 

CARMEN OLSSON – dance & choreography

H. N. KODA – set design & costume

HARALD SVENSSON – music

ERIK WEIDERSHEIM-PAUL – light

 

Première 2004, Dansens Hus, Stockholm, Sweden

 

Produced with support from The Swedish Arts Council and the Swedish Arts Grants Committee.

Photo: Göran Gustafsson

”Carmen Olsson totally masters the essence of even the slightest physical nuances. Her stillness itself is in motion, like aspen leaves capturing a barely discernible breeze.”

– Svenska Dagbladet, Sweden

 

“Carmen Olsson’s dance is a pilgrimage along motion’s sharpest edge.”

– Göteborgs-Posten, Sweden

 

”Carmen Olsson’s language of movement is entirely her own. In the light and music of her performance, it conveys the feeling that time has been stopped; while her journey through the aeons of the emergence of life continues. Despite its relaxed atmosphere, the performance has an almost knock-out effect of forceful intensity.”

– Bohusläningen, Sweden