About

Carmen Olsson, dansare och koreograf med svenskt och spanskt påbrå. Från sin bakgrund och med influenser från Japan har hon skapat ett säreget och personligt uttryck. Hon kallar det Mibudo. Under 1990-talet studerade hon Buto i Japan. Detta och hennes efterföljande möte med scenkonsten Noh-Kyogen har inspirerat hennes strävan att hela tiden fördjupa sitt uttryck.

Carmen Olsson, dancer and choreographer with Swedish and Spanish heritage. From this background and with influences from Japan, she has formed a remarkable and personal expression. She calls it Mibudo. During the 1990’s she studied Butoh in Japan. This, and her subsequent meeting with the performance art Noh-Kyogen have inspired her quest to constantly deepen her expression.

Carmen är också utbildad i landskapsarkitektur på Sveriges Lantbruksuniversitet och vid Gerlesborgs konstskola i Bohuslän. En bakgrund som finns närvarande i hennes konstnärliga arbete. Carmen har gjort ett stort antal koreografier, huvudsakligen solo, skapade för olika situationer och scenrum. De har visats i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Korea, Japan. Flera har varit i samarbete med konstnärer från andra discipliner. Sedan 1993 har Carmen arbetat med Body Weather, en tränings och performance metod, som urprungligen skapats av dansare Min Tanaka och hans kompani Mai-Juku.

 

Carmen is also educated as a landscape architect at the Swedish University of Agricultural and at Gerlesborg Art School in Bohuslän, Sweden. A background that is present in her artistic quest. Carmen has made numerous choreographies, mainly solo, created for various situations and stage spaces. They have been performed in Sweden, Norway, Finland, Spain, Korea, Japan. Several have been in collaboration with artists from other disciplines. Since 1993 she has worked with Body Weather, a comprehensive training and performance practice originally founded by dancer Min Tanaka and his company Mai-Juku.

photo: zeppaart.com