Carmen Olsson Dance in 100 Migratory

foto zeppaart.com

CARMEN OLSSON DANCE IN 100 MIGRATORY

 

Carmen Olssons dans skulpterar ett möte med 100 glaskärl. 

 

Samarbete med glaskonstnär Monica L Edmondson och hennes projekt 100 Migratory, som berör frågor om tillhörighet, identitet, ursprung och migration.

 

Föreställningen hade premiär i Umeå Cultural Capital 2014, på Västerbottens museum och samproducerades med Norrlandsoperan i Umeå.

 

100 Migratory ingick i projektet Rock Art in Sapmi, med syfte att levandegöra, tolka och förmedla samisk historia, samtid och framtid.

 

CARMEN OLSSON – dans & koreografi

MONICA L EDMONDSON – glaskärl

ANDERS RIMPI – musik

 

”Carmen visar en enorm kroppsstyrka och närvaro och placerar sig i en fascinerande skärningspunkt mellan det organiska och det högteknologiska.” - Västerbotten Kuriren

foto Malin Grönborg

photo zeppaart.com

CARMEN OLSSON DANCE IN 100 MIGRATORY

 

Carmen Olsson's dance is sculpting a meeting with 100 glass vessels.

 

Collaboration with glass artist Monica L Edmondson and her project 100 Migratory, concerning issues of belonging, identity, origin and migration.

 

The work premiered in Umeå Cultural Capital 2014, at Västerbottens Museum and was co-produced with Norrland Opera, Umeå.

 

100 Migratory was part of the project Rock Art in Sápmi, aiming to bring to life, interpret and convey Sami history, present and future.

 

CARMEN OLSSON – dance and choreography

MONICA L EDMONDSON – glass vessels

ANDERS RIMPI – music

 

"Carmen has an enormous body strength and presence and places herself in a fascinating intersection between organic and high-tech." -Västerbotten Kuriren

photo Malin Grönborg