workshop

 

Aktuellt


mibudo

BodyWeather, BW, är en bred och mångsidig dans-, rörelse- och medvetenhetsutvecklande disciplin. Träningen fungerar som ett navigationsverktyg för vår upplevelse av intern och extern miljö. Det är en metod som frammanar en djupare förståelse för förbindelsen mellan kropp och sinne. Träningsmetoden kan formas för rent kroppslig och mental undersökning och mot dans och performance träning. Arbetet kan ske både inom och utomhus.

Arbetet utgår från tre huvudsakliga träningsmoment, som varierar mellan hög fysisk intensitet och lugn, meditativ undersökning.
Träningsdynamik - BW.
• ”MB” (mind/body, muscles/bones) En energisk, dynamisk, rytmisk rörelseträning for att utveckla styrka, fl exibilitet och fysisk närvaro.
• ”Manipulationer” En serie som utförs parvis och är baserad på andning, avslappning, tänjning och balansering.
• ”Sensitivitetsträning” En mångfald övningar, för att utveckla sinnes fokus, känslighet och uttrycksvidd. Observation och diskussion betonas.

Tidigare erfarenhet av dans ar inte nödvändig, men arbetet kräver ett helhjärtat fysiskt och mentalt deltagande. Bodyweather och buto talar till personen oberoende av bakgrund.

BodyWeather är ursprungligen utvecklad i Japan av och med dansare Min Tanaka och hans dansgrupp Mai-Juku. Buto uppstod i Japan i slutet av 1950-talet och utvecklade sitt eget närmande till kroppen.

Carmen Olsson är dansare, koreograf och landskapsarkitekt, har sedan 1993 arbetat med BodyWeather, i Japan med Min Tanaka och Mai-Juku, i Europa och Australien med dansgruppen TPU. Carmen arbetar med egna koreografier, undervisning och ger workshops.

 

 

foto carmen olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du kan läsa detta stöttar inte din browser "iframes". Kontakta Carmen Olsson via info@carmenolsson.com.