presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Som barn letade jag upp speciella platser.

Yr av ljud, ljus och dofter, berusad av platsens stämning, dansade jag.

 

As a child I was drawn to places with particular feeling.

Excited by the sound, light and smell, dazed by the site's mood, I danced.


Landskapen finns både utanför och inuti oss. I varje kroppsdel finns en rikedom som kan uttryckas och ge verklighet åt både synliga och osynliga tillstånd. Kroppens metamorfos, ibland så långsam att den tycks omöjlig att se med blotta ögat, ibland helt plötslig och oväntad, ibland tveklös och ibland osäker. Det är min dans.

Places and landscape are both outside and within us. In each body part is a wealth that can be expressed and give reality to both visible and invisible states. The body's metamorphosis, sometimes so slow that it seems impossible to see with the mere eye, sometimes quite sudden and unexpected, sometimes uncertain and sometimes doubtless. It is my dance.

Några röster om mig:

En sökare är Carmen, tävlingsgymnasten som i tonåren började leta efter ett nytt sätt att låta kroppen uttrycka sig. Hon sökte vida i dansens värld, mycket var roligt, men inget tog riktigt tag i henne. Tills hon mötte den japanska buton och Body Weather. Då fanns inget tvivel. Carmen studerade landskapsarkitektur på högskolan och förstod att det fanns viktiga kopplingar mellan landskapsarkitektur och detta att fysiskt vara involverad i en plats, kopplingar som måste undersökas. Det var genom buto och Body Weather som hon förstod hur hon skulle komma vidare, hur hon kunde använda kroppen. Marita Adamsson, kulturskribent i Bohusläningen

Den som har sett Carmen dansa vet till vilken grad hon behärskar minsta fysiska skiftning inifrån och ut, hur hon genom sin dans både kan stoppa tiden och göra den evig. Varje rörelse är en tanke och känsla, som tänjer visionen och öppnar för nya tolkningar. Margareta Persson, bildkonstnär

Carmen var hon som skulle dansa landskapet! Åsa Herrgård, skulptör

 

foto Fredrik Esbjörnsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du kan läsa detta stöttar inte din browser "iframes". Kontakta Carmen Olsson via info@carmenolsson.com.