arbeten

 

 

dansföreställningar/ performance (i urval)

 Between Beat and Blue

Carmen Olsson dance in 100 migratory

pang

Clouddust

Skymningens handske

Under asp

Ur mörker

Yuki Yama

Open

Om tiden

Plats specifika

 

television – video


K-special: ”Tro hopp och debuter”, om sex kvinnliga koreografer. Producerad av SVT.

"Mermade", videodance
Video av Ingrid Lindberg.

 

 

 

foto Göran Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du kan läsa detta stöttar inte din browser "iframes". Kontakta Carmen Olsson via info@carmenolsson.com.